Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
Mladinski delavec
 
kontakti
 
prostor
 
Evropska prostovoljna služba
 
Mladi kreativni potenciali
 
Katalizatorji
 
Poslovanje
 
    O_nas      
         
 Transparentnost poslovanja
 
 
 Poslovanje
Letno vsebinsko poročilo za leto 2020
Letno finančno poročilo za leto 2020
Bilanca stanja za leto 2020

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji je 1,4:1.

Predstavitev glavnih dejavnosti in doseženih rezultatov organizacije v letu 2020
V prvi polovici leta smo zaradi okoliščin izvedli bistveno manj programa od načrtovanega, v prvih dveh mesecih so aktivnosti potekale še v ustaljenih okvirih, kasneje pa ne več. V času epidemije smo se posvetili predvsem zbiranju, koordinaciji prostovoljcev, organizaciji in napotovanju na prostovoljska dela ... v sodelovanju s Štabom CZ Občine Postojna. Tako smo v tem času prevzeli celotno organizacijo prostovoljstva in prostovoljskih dejavnosti. S tem namenom smo koordinirali mladinske organizacije, jih obveščali in jih vključevali v prostovoljstvo. Po zaključku epidemije smo začeli vzpostavljati dejavnosti centra na novo, kar se je v bistvu, glede na omejitve, izkazalo za resen izziv. Po zaključku epidemije smo najprej vzpostavili učno pomoč, odprli prostore za mlade, izvedli priprave na maturo, kasneje pa začeli vzpostavljati in načrtovati reden program.
V drugi polovici leta smo se posvečali predvsem večjim projektom, kot so festival Zmaj 'ma mlade, izvedba počitnic za otroke in Poletni KINO eksperiment. V oktobru smo Mladinski center zaprli in dejavnosti preselili na splet.
Kljub temu smo v tem času izvedli naslednje aktivnosti:
•    med 1. 10 in 11. 11. smo izvedli sklop 17 delavnic v okviru projekta »Katalizatorji družbenih sprememb«, ki se jih je udeležilo 13 mladih iz občine Postojna,
•    med 1. julijem in 12. avgustom smo izvedli sklop delavnic programiranja in uporabe mikrokontrolerjev (Arduino delavnice), ki se jih je udeležilo 10 mladih,
•    28. 9. in 5. 10 smo izvedli likovne delavnice za mlade,
•    2. 10. 2020 smo pripravili pregledno razstavo Zmaj 'ma mlade 2020,
•    sodelovali smo pri izvedbi projekta Po-stoj na živi ulici z mladimi,
•    15. 10. smo izvedli delavnico Organizacija dogodkov,
•    22. 10. smo izvedli delavnico Komuniciranje z javnostjo,
•    5. 11. smo izvedli delavnico Digitalni marketing,
•    10.11. smo izvedli delavnico Od prostovoljca do profesionalca,
•    12. 11. smo izvedli delavnico Učinkovita pisna komunikacija,
•    17.11. smo izvedli delavnico Povezovalna komunikacija,
•    ves čas so v vadnici vadile glasbene skupine.
Po razglasitvi epidemije smo ponovno prevzeli koordinacijo prostovoljcev za štab CZ Občine Postojna. 
 
               
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004