Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
Mladinski delavec
 
kontakti
 
prostor
 
Evropska prostovoljna služba
 
Mladi kreativni potenciali
 
Katalizatorji
 
Poslovanje
 
    O_nas      
         
 Zaposlili smo mladinsko delavko
MCP se je v letu uspešno prijavil na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport "Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju". Prek razpisa smo pridobili sredstva, ki so nam omogočila v obdobju med 1. marcem in 31. oktobrom 2018 zaposlitev mladinske delavke Lariso Žibert.
 
 
 O operaciji

Naziv operacije:

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju 1


Mladinski delavec bo v Mladinskem centru Postojna sodeloval  sodeloval pri dejavnostih predvsem na področijih:

  • splošni program dela mladinskega delavca v MCP,

  • inovativnost in kulturna ustvarjalnost,

  • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,

  • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,

  • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,

  • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih.

Osnovne naloge mladinskega delavca v okviru zaposlitve so načrtovanje mladinskega programa v sodelovanju z mladimi, delovanje z mladimi v različnih skupinah in timih, izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc, načrtovanje mladinskega programa v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo.

Cilj operacije je zaposlitev mladinskega delavca z namenom obogatitve in razvoja programa Mladinskega centra Postojna, predvsem pa vzpostqavitev storitev za mlade, ki jih v mladinskem centru doslej nismo izvajali.

Pričakovan rezultat zaposlitve je zaposlitev mladinskega delavca najmanj v trajanju najmanj dva meseca po preteku operacije.

Vrednost operacije: 11.100,00 €.

 
 
 Financerja operacije
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Povezava: eu-skladi.si
 
 
               
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004