Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
Mladinski delavec
 
kontakti
 
prostor
 
Evropska prostovoljna služba
 
Mladi kreativni potenciali
 
Katalizatorji
 
Poslovanje
 
    O_nas      
         
 Usposabljanje za delo komunikatorja v nevladnih organizacijah
Mlade od 15. do 29. leta starosti vabimo na usposabljanje za delo komunikatorja v nevladnih organizacijah. Brezplačno usposabljanje je namenjeno mladim, ki so trenutno brezposleni ali prekarno zaposelni.
 
Z usposabljanjem začnemo 17. maja v MCP-ju!

Usposabljanje je del projekta Katalizatorji družbenih sprememb. Pripravili smo ga skupaj  s sindikatom Mladi plus, Mladinskim centrom Dravinjske doline, Društvom PiNA in ormoškima Ljudsko univerzo in Mladinskim centrom.

Več informacij in prijave najdeš tukaj.
 
 
 Katalizatorji - zaposlovanje mladih za družbene spremembe


KAtalizatorji

 

Projekt Katalizatorji - zaposlovanje mladih za družbene spremembe (v nadaljevanju: Katalizatorji) je projekt, ki ga razpisno financirata Republika Slovenija preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urada za mladino ter Evropske Unije iz Evropskega socialnega sklada. Glavni namen projekta Katalizatorji je usposabljanje mladih v okviru mladinskega dela in sicer za dva kadrovska profila, ki najbolj primanjkujeta organizacijam civilne družbe; to sta projektni vodja in komunikator. Mladinsko delo temelji na vključujočih pristopih, neformalnem izobraževanju, vrstniškem učenju ter principih “mladi z mladimi za mlade”.

V okviru teh usposabljanj (udeležba na katerih je seveda brezplačna) bomo v projektu nasloviti tudi problematiko brezposelnosti med mladimi in pomanjkanje dostojnega dela za mlade. Ker se zavedamo, da brezposelnost ne izhaja samo iz zaposljivosti mladih, ampak predvsem iz manka kakovostnih delovnih mest, bomo v sklopu projekta tudi ozaveščali o pomenu mladinskega in civilno-družbenega dela in pozivali odločevalce, da se nameni sredstva za nove zaposlitve v organizacijah civilne družbe in mladinskem sektorju.


Projekt odgovarja na izzive današnjega časa predvsem na področju participacije mladih in vloge mladih v družbi. Na eni strani se mladim očita, da so apatični, na drugi strani pa se ne prepozna njihovega aktivizma in se jih ne vključuje v procese odločanja. Prav tako jim trenutni sistem ne omogoča izražanje kritičnega mišljenja in ukrepanja na področjih, ki so mladim blizu. Mladi, ki si želijo družbenih sprememb, se velikokrat aktivirajo v organizacijah civilne družbe, kjer delujejo kot aktivistke in aktivisti prostovoljci, medtem ko se ne spodbuja zaposlovanja v teh sektorjih. V Sloveniji je nevladni/civilni sektor kadrovsko podhranjen predvsem zato, ker se ne spodbuja zaposlovanja na teh področjih. S kampanjo želimo nasloviti ravno ta problem in pozvati odločevalce k spodbujanju zaposlovanja mladih na teh področjih.


Glavno sporočilo projekta je, da je potrebno mlade, ki so lahko nosilci družbenih sprememb, bolj vključevati v družbo, v mladinsko delo, v organizacije civilne družbe (in s tem tudi v sindikate), jih opolnomočiti ter jim tudi omogočiti dostojno delo in zaposlitev na področjih, kjer lahko mladi prispevajo k doseganju teh družbenih sprememb.


Projekt se izvaja v šestih regijah po Sloveniji, traja pa od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021. Projekt izvajamo skupaj s konzorcijskimi partnerji.

Več o projektu:
https://www.druzbenespremembe.org/o-projektu-in-izvajalcih/


Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna vrednost projekta je 236.389,10 €. Predviden cilj je usposobiti 120 mladih iz Slovenije, predviden rezultat pa je izhod v zaposlitev za najmanj 78 vključenih mladih udeležencev. "
 
 
               
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004