Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
Mladinski delavec
 
kontakti
 
prostor
 
Evropska prostovoljna služba
 
Mladi kreativni potenciali
 
Katalizatorji
 
Poslovanje
 
    O_nas      
         
 EVS in Mladinski center Postojna
 
Obveščamo vas, da je 28.8.2011 Nacionalna agencija programa Mladi v akciji sprejela naš Izraz interesa za sodelovanje v EVS (evropska prostovoljska služba) projektih kot pošiljajoča, gostiteljska in usklajevalna organizacija in smo s tem prva organizacija v naši regiji, ki ima pridobljeno EVS akreditacijo in bo aktivno izvajala ta program.

Evropska prostovljna služba je namenjena mladim med 18. in 30. letom in jim nudi možnost, da izrazijo osebno predanost s prostovoljskimi aktivnostmi v obsegu polnega delovnega časa v tuji državi znotraj ali zunaj meja Evropske unije.
Prostovoljstvo v tuji državi je neformalna učna izkušnja, ki nadgrajuje poklicne veščine in kompetence prostovoljca in tako prispeva k njegovi zaposljivosti. Obenem pa pri prostovoljcih povečuje občutek solidarnosti, razvija njihove družbene veščine in spodbuja aktivno vključevanje v družbo. To je situacija, kjer imata korist tako prostovoljec kot skupnost.

Prostovoljec je upravičen do potrdila Youthpass, ki priča o njegovem sodelovanju v EVS, ter o izkušnjah in veščinah, ki jih je pridobil tekom službe (več info na www.youthpass.eu).

Če vas zanima v katerih državah in v kakšnih programih se lahko priključite kot prostovoljec, poglejte v bazo akreditiranih gostujočih (hosting) EVS organizacij na naslovu: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm ali pa nam sporočite vaš interes in skupaj bomo poiskali pravo organizacijo za vas.  
Več informacij o Evropski prostovoljni službi nadete na spletni strani http://www.evs.si.

Zveza društev Mladinski center Postojna bo kot pošiljujoča organizacija prostovoljcem nudila vso finančno in administrativno podporo, prav tako bomo nudili usposabljanja pred odhodi v tujino in pomoč pri reintegraciji ob vrnitvi v domovino.

Program Mladi v akciji podpira mobilnost znotraj in zunaj meja EU. Osnovan je na podlagi neformalnega učenja in medkulturnega dialoga, ter spodbuja vključevanje vseh mladih ne glede na njihovo izobrazbeno, socialno in kulturno odzadje.

Za več informacij se lahko obrnete na e-mail: evs@mcp.si.
 
 
               
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004