Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
ESE
Erasmus+
Komentarji
Pogledi
 
Mnenja
    Pisanja      
         
 (Spre)govori: Načrt ukrepanja v primerih medvrstniškega nasilja 28. 9. 2022  
Postojnski srednji šoli sta sprejeli in objavili Načrt ukrepanja v primerih medvrstniškega nasilja, ki je bil izdelan v sklopu projekta.  
Prva izmed aktivnosti, s katero smo začeli v projektu (Spre)govori, je bil sklop delavnic za pedagoške delavce postojnskih srednjih šol, ki sta partnerici v projektu. Za strokovne delavce Šolskega centra Postojna in Srednje gozdarske in lesarske šole smo v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo izvedli 5 delavnic.

Prvi dve delavnici sta bili namenjeni celotnemu kolektivu, nato pa sta se izoblikovali ožji skupini, sestavljeni iz delavk svetovalnih služb, šolskih psihologinj in drugih pedagoških delavcev. Ti so na nadaljevalnih delavnicah oblikovali Načrt ukrepanja v primerih medvrstniškega nasilja. Gre za dokument, v katerem so definirane različne stopnje nasilja, časovni okviri v katerih je potrebno ukrepati in konkretne naloge oseb, ki morajo biti v obravnavo primera vključene.

Tekom delavnic se je pokazala tudi potreba po obrazcu za zapisnik o medvrstniškem nasilju. Tako je nastal obrazec Zapis o medvrstniškem nasilju v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki vsebuje polja za vpis vseh podatkov, ki so v takšnem zapisniku potrebni, kar bo strokovnim delavcem olajšalo ukrepanje v primeru nasilja na šoli.

Poleg delavnic za pedagoške delavce smo preteklem šolskem letu izvedli še sklop rap delavnic za mlade, na katerih so se učili izražanja svojih čustev skozi glasbo. Trenutno v okviru projekta izvajamo sklop delavnic za dijake, ki bodo izdelali svoj spletni priročnik o nasilju in odzivanju nanj, v sredo, 5. 10., pa bo pri nas potekala prva delavnica na temo bullyinga za učence zadnje triade osnovne šole.
     

Podprto s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2021-2024.


 
   
Avtor:  
Spremenjeno: 28. 9. 2022  
   
         
 
 
 Pustite vtis ali mnenje!
Ime:    
Komentar:    
     

Dovolite nam, da si vzamemo pravico do brisanja neprimernih in prekomerno žaljivih komentarjev!

 
Prispevki:
 
Trenutno še ni vpisov.
 
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004