Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
ESE
Erasmus+
Komentarji
Pogledi
 
Mnenja
    Pisanja      
         
 Izjava za javnost: Zmaj 'ma mlade v Postojni 1909 6. 7. 2009  
Stališče v zvezi s pisanjem "Postojna, festivalsko mesto", objavljenim v julijski številki občinskega glasila "Postojna 1909"  
V najbolj sveži izdaji občinskega glasila “Postojna 1909” je v pisanju z naslovom “Postojna, festivalsko mesto” na dveh straneh namenjen velik del prostora festivalu Zmaj ‘ma mlade.

Poudariti moramo, da se pisec prispevka na organizatorja festivala, Mladinski center Postojna, ni nikoli obrnil, informacij mu tako nismo mogli posredovati.

Zato želimo pojasniti svoje stališče v zvezi z nekaterimi zavajajočimi navedbami, ki jih navajajata tako avtor pisanja, g. Miha Simčič kot ga. podžupanja Margareta Srebotnjak Borsellino.

Bobu je pač treba reči bob.

  1. Trditev, da je občina Postojna vsa leta največji sofinancer Zmaja ne drži. Je pa res, da je bila to od leta 2001 do 2008, torej 8 od 13-ih let. Letos to še zdaleč ni več.


  2. Trditev, da je občina Postojna v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vseh kulturnih projektov v občini namenila 42.872 € ne drži. Občina je za to (s tedaj veljavnim proračunom in razpisom) namenila 60.440 €, le razdelila je le 42.872 €. Zakaj tako, ne vemo. Mladinski center si je za festival na razpisu res zagotovil 11.000 € sredstev,  kandidiral je kot enakovreden kandidat. Resnici na ljubo bi enako vsoto festival prejel tudi v primeru razdelitve vseh razpisanih sredstev, saj je dosegel zgornjo omejitev, ki je bila letos prvič podana v razpisu. Še bolj res pa je, da je občina za festival namenila 18,2% vseh razpisanih sredstev. Za primer naj povemo, da bo nek drug organizator za prireditev Krompirjeva noč, ki traja en dan (z vstopnino), prejel 10,5% razdeljenih sredstev (4.500 €).


  3. Ni res, da se predsednik MCP ni obrnil na občino: obrnil se je neposredno na podžupanjo za družbene dejavnosti Margareto Srebotnjak Borsellino. Le-ta je po vzpostavitvi stika posredovala in nam zagotovila, da bo festival prejel dodatnih 5.000 € iz proračuna, 5.000 € pa da bo zagotovila iz drugih sponzorskih virov. Sponzorskih prošenj z naše strani res ni prejela, saj je bila v trenutku, ko smo ji jih želeli posredovati, žal odsotna. O občinskem delu ne vemo nič.


  4. Dilema, ki jo slikovito navaja ga. podžupanja glede usmeritve občinske pomoči v športne dejavnosti namesto v festival, nima po našem mnenju nikakršne povezave s financiranjem festivala, prej gre za poceni zavajanje javnosti, saj je kratko malo izmišljena. Gospo podžupanjo je šele predsednik MCPja seznanil z omejitvijo najvišje vsote na razpisu, ki pomeni zmanjšanje lanskega prispevka za več kot 10.000 €. Dodatnih 35.000 €, za kolikor so se povečala sredstva za programe športa (in ne za šport mladih), je sprejel občinski svet ob sprejemu prvega rebalansa2 proračuna decembra 2008, dolgo pred objavo razpisa, nikakor pa ne na račun festivala, ne česarkoli drugega. Ne glede na to, se je občina letos odločila za sofinanciranje kulturnih projektov (prireditve, tekmovanja) razdeliti le 42.872 € od razpisanih 60.440 €, torej vsega 71% od razpisanih in obljubljenih sredstev.


  5. Ne razumemo kakšno zvezo ima ob vsem tem omenjanje 3.000 €, ki jih je prejel Mladinski center za letni program na nekem popolnoma drugem razpisu3? 3.000 € je ravno nekaj malega več, kot so stroški OTROČARIJ, programa za otroke, ki ga Mladinski center izvaja vsako prvo soboto v mesecu. Pri tem je treba vedeti, da tudi na razpisu, iz katerega se sofinancirajo programi dejavnosti dela z mladimi(!), dejavnosti na področju humanitarnosti(!), sociale(!), zdravstva(!) in drugi programi, občina ni razdelila vseh sredstev, temveč komaj 75% (razpisanih 50.315 €, razdeljenih 37.682 €). V tem primeru pa gre za dilemo.


  6. Ob omenjanju sposobnosti, izkušenosti in tradicije organizatorja, na kar se po besedah podžupanje zanašajo na občini pri zmanjšanju sredstev za festival, pa tole: v letu 2009, letu gospodarske Krize, moraš biti zaprisežen nadrealist, da pričakuješ od Mladinskega centra, da bo izpad občinskega vira v višini več kot 10.000 € kril iz drugih virov, še posebej sponzorskih. Ob dejstvu, da je v zadnjih letih tudi občina postala “fehtar” za donacije, še posebej pa letos, ko je za donacije oz. sponzorstva prosila celo osnovne šole, katerih ustanoviteljica je sama, in ob dejstvu, da MCP ni investitor, ki za investicije namenja milijone evrov letno, da bi lahko potem od izvajalcev pričakoval sponzorstva, je takšno pričakovanje vsaj naivno, če ne že izkaz resničnega odnosa do festivala. V letu gospodarske Krize je tako občina Postojna za kulturne projekte, mladinska, humanitarna in druga društva skupno razdelila za 27,3% manj sredstev kot jih je za to namenila. Načrtovani odhodki proračuna znašajo v letu 2009 34,1% več glede na 2008.


  7. Samo Vesel ni bil nikoli vodja festivala Zmaj ‘ma mlade, ne letos, ne nikoli prej. Vodja festivala je bil tako lani kot bo tudi letos Jernej Milharčič.

Na koncu se kljub vsemu zahvaljujemo za dobre želje in vzpodbudne besede, ki jih v pisanju ne manjka. Pa vendar se sprašujemo, ali ni res, da več kot besede povedo dejanja, ki nam že leta in leta puščajo grenak priokus. Zavedamo se, da festival ni edina, še najmanj najpomembnejša pridobitev občine v zadnjih petnajstih letih, verjamemo pa, da bo ena izmed najpomembnejših izgub, če ga ne bo več.

Uporabljeni viri:

Zaključni račun proračuna občine Postojna za leto 2008

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna za leto 2009

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje delovanja društev v občini Postojna za leto 2009

Rebalans proračuna za leto 2009, 5.12.2008

Rebalans proračuna za leto 2009, 26.2.2009

Rebalans proračuna za leto 2009, junij 2009

Rezultati razpisa za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov in razpisa za sofinanciranje delovanja društev (programi dejavnosti dela z mladimi, dejavnosti na področju humanitarnosti, sociale, zdravstva; drugi programi) v občini Postojna za leto 2009 – pridobljeni po ustnem zahtevku za dostop do informacij javnega značaja 
   
Avtor: MCP  
Spremenjeno: 6. 7. 2009  
   
         
 
 
 Pustite vtis ali mnenje!
Ime:    
Komentar:    
     

Dovolite nam, da si vzamemo pravico do brisanja neprimernih in prekomerno žaljivih komentarjev!

 
Prispevki:
 
 samo 13. 10. 2010 ob 11.30 
hvala za mnenje.
 
 
 ana r. 10. 10. 2010 ob 20.28 
festival je zanimiv samo do določene mere, obiskovalcev ni veliko, oziroma bi jih lahko privabili veliko več. malo več delajte na marketingu in malo manj na pluvanju občine. še preveč denarja vam dajo.
 
 
 andrej 8. 7. 2009 ob 1.48 
jure, malo si butast tle sam ti.
 
 
 jure 7. 7. 2009 ob 23.16 
ma kaki butelni ste vi ej,

dejte se mal zmigat pogledat okol sebe, folk je na cesti...koga boli kičma al bo 3 tedne al pa ceu mesec. Recesija je sej menda ja ni point da Vesel živi od zmaja celo leto!!
 
 
 risba 6. 7. 2009 ob 22.22 
gremo na ulice, dovol je tega sranja
 
 
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004