Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
ESE
Erasmus+
Komentarji
Pogledi
 
Mnenja
    Pisanja      
         
 Zmaj 'na trgu - zgodovina 29. 7. 2010  
Tako, za boljše razumevanje, dodajamo še časovnico in opise dogodkov.  
JULIJ 2009
Margareta Srebotnjak Borsellino, podžupanja občine Postojna o festivalu v časopisu Postojna 1909 (5. stran):
"Verjamem, da mu je (vsaj večini prireditev v okviru festivala) mesto tudi na osrednjem trgu, seveda ko bo le-ta zaključen... O tem, kakšne prireditve sodijo na novi mestni trg bo sicer odločal občinski svet, ki mora sprejeti ustrezen pravilnik."

JANUAR 2010
Občina kot prilogo Javnemu razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov v občini Postojna za leto 2010 objavi “Pravila izvedbe prireditev na mestnih trgih”, ki določajo dopuščene vsebine na posameznem mestnem trgu v Postojni.
Prireditve na mestnem trgu (Titov trg – Tržaška pred hotelom Kras):
Vrsta prireditve:
 • Kinopredstave
 • Klasični koncerti (zborovska glasba, vokalno instrumentalna glasba, instrumentalna glasba),
 • Jazz glasba,
 • Dramske predstave,
 • »Stand up« predstave,
 • Lutkovne predstave
 • Folklorne skupine
 • Plesne skupine
 • Etnološka predstavitev domače obrti in prehrambenih izdelkov, kmečka tržnica (ekološka pridelava)
 • Art tržnica
 • Na trgu ni dovoljeno postavljati dodatnih kioskov s pijačo in hrano!

Pogoj, da se na trgu postavi montažni oder za nastopajoče je:
 • Dovoz odra s tovornim vozilom je mogoč do trga samo po asfaltiranem delu trga
 • Prepovedano je vrtanje v tla in na ta način »sidrati« oder
 • Prepovedano je »sidranje« odra na sosednje stavbe
 • Povsod kjer se konstrukcija odra  stika s tlemi, je potrebno ta del podložiti z ustreznimi materiali, da se na ta način tla zaščitijo
 • Če se postavijo betonski obtežilniki, jih je potrebno prav tako podložiti z ustreznimi materiali, ki preprečujejo poškodbo tal
 • Za morebitne nastale poškodbe na tlakovanih deli v času prireditve in postavljanja oziroma razstavljanja montažnega odra odgovarja organizator prireditve in je dolžan nastalo škodo tudi sanirati na lastne stroške
OPOMBA:
Na Občini Postojna smo že predvideli termine za prireditve v naši organizaciji na osrednjem mestnem trgu (glej prilogo prireditve junij – avgust 2010) od 25. junija 2010 do 31. julija 2010 (vsi torki, srede in četrtki).
Ob petkih in sobotah je rezervirano za živo glasbo pred hotelom Kras.FEBRUAR 2010
23. seja občinskega sveta Občine Postojna, 18.2.2010
Samo Vesel je dal pobudo OS, da se pravila, ki določajo, katere prireditve se lahko odvijajo na  posameznem trgu, ki jih je občina Postojna objavila kot prilogo na javnem razpisu za sofinanciranje  kulturnih projektov obravnavajo javno in sprejmejo na občinskem svetu v obliki Odloka. 
Odgovor občine:
Strokovne službe Občine Postojna so idejo v letu 2009 preučile. Ugotovljeno je bilo, da sprejem takšnega pravilnika oziroma odloka ni potreben in tudi ni v praksi drugih primerljivih občin. Poleg tega že sama funkcionalna zasnova posameznega trga na njem dopušča zgolj izvedbo določene vrste oziroma določenih vrst prireditev. Katere te prireditve so, na podlagi strokovnih meril odloči občinska uprava.

JULIJ 2010

1. Objava teksta Zmajeve ekipe v letaku za redno skupščino Društva podpornikov festivala Zmaj 'ma mlade (izvleček):

Je trg, z imenom Titov, včasih je bil Rdeč, danes pa Siv. Postojna je potrebovavala urbano središče, vendar obnovljenga trga kot je danes ne moremo videti drugače kot projekt izgona Zmaja iz strogega centra mesta.

Vsaka beseda gospe ali gospodov z občine je ob celotni sliki popolnoma odveč.

Žalostno dejstvo je le, da ljudem beseda pri izbiri izgleda trga ni bila dana, sploh pa ne pri tem, kaj naj se na trgu dogaja. Zato Zmaja letos tam ne bo.


2. Seja občinskega sveta
Svetnici Magda Jakin Černe in Tea Konrad posredujeta pobudi, sprejeti na skupščini Društva podpornikov festivala Zmaj ‘ma mlade:
1.
Društvo podpornikov festivala daje občini Postojna pobudo, da v najkrajšem mogočem
času pripravi odlok o uporabi mestnih trgov, ki naj velja za vse organizatorje dogodko na trgih pod enakimi pogoji.Na osnovi predloga odloka naj se opravi obravnava v javnosti, nato pa naj ga z upoštevanjem prejetih pripomb obravnava in potrdi občinski svet občine Postojna.
2.
Društvo podpornikov festivala meni, da je Titov trg po funkcionalni zasnovi primeren za izvedbo festivala Zmaj ‘ma mlade, zato daje pobudo, da se festivalu v prihodnje omogoči vrnitev na originalno prizorišče.
Odgovor podžupana Zvonka Černača na seji občinskega sveta:3. Neformalni sestanek predstavnikov organizatorja pri g. Miranu Žitku na Občini v sredo 21, 7. 2010

4.Obvsetilo na spletni strani Občine Postojna
: Del prireditev Zmaja lahko bil na osrednjem mestnem trgu

5. Pojasnilo Mladinskega centra Postojna 
   
Avtor: MCP  
Spremenjeno: 29. 7. 2010  
   
         
 
 
 Pustite vtis ali mnenje!
Ime:    
Komentar:    
     

Dovolite nam, da si vzamemo pravico do brisanja neprimernih in prekomerno žaljivih komentarjev!

 
Prispevki:
 
 sonja 28. 8. 2010 ob 22.54 
V videoprispevek z naslovom Odgovor Zvonka
Černača se vam je pri 6'35'' pomotoma prilepil insert
iz nanizanke Naša krajevna skupnost.
 
 
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004