Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
ESE
Erasmus+
Komentarji
Pogledi
 
Mnenja
    Pisanja      
         
 Vprašanja in odgovori 20. 1. 2008  
Prispevek k boljšemu razumevanju stališča in razlogov za reakcijo na izbor idejne zasnove za Titov trg v Postojni  
V: Za kaj gre?
O: Gre za podobo osrednjega (Rdečega, Titovega) trga v Postojni za naslednjih nekaj desetletij.

V: Po vašem mnenju je bila napačno sestavljena komisija, ki je na koncu izbrala idejno zasnovo. Ali je bila komisija nestrokovna in kdo bi, po vašem mnenju še moral sedeti v njej?
O: Dejstvo je, da v komisijo ni bil vključen nihče izmed predstavnikov strokovne javnosti, nihče izmed zainteresirane javnosti, zgolj predstavniki občine in lastnikov nekaterih mejnih objektov. V komisiji ni bilo niti predstavnika občinskega sveta. O strokovnosti komisije v dani sestavi ne moremo govoriti, saj stroka res ni nekaj, s čimer bi šlo opletati vse povprek. V komisijo bi moral biti imenovan vsaj kakšen predstavnik stroke, pa seveda še kdo, na primer predstavnik krajevne skupnosti, turističnega društva ali pa, nenazadnje, mladinskega centra.

V: Koga štejete pod "strokovno javnost"?
O: Med strokovno javnost v tokratnem primeru prištevamo recimo urbaniste, arhitekte in krajinske arhitekte. V komisiji ni bilo nobenega predstavnika teh profilov.

V: Zapisali ste, da je bil  občinski svet, ob vsej ostali javnosti,  izvzet iz odločanja o bodoči podobi trga. Pa vendar so na občinskem svetu obravnavali novo podobo mestnega trga – v čem torej izključenost?

O: Občinski svet občine Postojna je bil na seji 11.12.2007 zgolj seznanjen s prispelimi rešitvami, soočen pa je bil tudi z dejstvom, da je komisija izmed treh prispelih rešitev že izvedla izbor. Občinski svet ni odločal o primernosti katerekoli rešitve, vsekakor ni sprejel ali potrdil nove idejne zasnovi trga, ker mu ta možnost ni bila dana.

V: Kako naj bi se ta zaplet po vašem rešil, kaj predlagate občini?
O: Občini podajamo pobudo, da v najkrajšem mogočem času izvede javno predstavitev vseh prispelih rešitev, da omogoči odprtje javne razprave in da, ob vključitvi strokovne in ostale  javnosti, pretehta sprejeto odločitev in na osnovi razprave na primeren način sprejme novo. Če se izkaže, da nobena izmed rešitev ne zadovoljuje pričakovanj širše javnosti, še vedno menimo, da je dovolj časa za izvedbo ponovnega, tokrat pravega natečaja ali pa pride do rešitev na drugačen način, recimo prek delavnic ob podpori stroke.

V: Zakaj ste se sploh spustili v tako tvegano početje, kot je javno izražanje stališča?
O: Izražanje stališč je lahko tvegano početje zgolj v totalitarnih sistemih, ki temeljijo na eni resnici. V Sloveniji, ki je demokratična in ustavna republika je izražanje stališč legalno, legitimno in nujno potrebno početje. Za reakcijo smo se tokrat odločili zato, ker gre za javno zadevo izrednega pomena, predvsem pa zato, ker menimo, da postopki niso bili peljani na primeren način.

V: Kako komentirate očitek o povezavi med enim od neizbranih arhitektov, studiem Plusminus30, ki se je že pred dnevi pritožil na izbirni postopek in Mladinskim centrom Postojna?
O: Poudariti moramo, da vodilo MC Postojna ni zagovarjanje enega ali drugega predloga idejne zasnove za osrednji postojnski trg.  Težava ni v tem, da je izbrana rešitev slaba ali dobra, težava je ta, da nihče razen članov komisije ni mogel podati prav nobene pripombe na prispele rešitve.  Arhitekti iz skupine Plusminus30 so se obrnili na Mladinski center Postojna kot organizatorja festivala Zmaj 'ma mlade v smislu pridobivanja predlogov za izdelavo njihove rešitve. Nekaj naših predlogov so upoštevali, nekaj pač ne. Saj trg ne more biti namenjen zgolj eni dejavnosti, kajneda.

V: Kako odgovarjate na očitek, da škodujete investitorju, pred katerim je izgradnja hotela?

O: Investitorju, ki bo v nadomestilo za prostor za izgradnjo podzemne garaže zgradil in uredil mestni trg, lahko izrazimo samo občudovanje in spoštovanje. Predvsem zato, ker dandanes investicije zasebnikov, ki niso izrazito nagrajene s finančnim pribitkom, niso pogoste, skoraj ni jih več. Sicer pa menimo, da investitorju dolgoročno lahko škodijo zgolj neprimerni postopki institucij, ki obstajajo zato, da služijo javnosti.

V: Ali pričakujete, da se bo zaradi vašega početja kaj spremenilo?
O: Upamo že, verjamemo pa ne. V skladu s preteklimi izkušnjami si lahko samo želimo, da si  ne bomo nabrali sovražnikov, kajti to vsekakor ni bil naš namen, ni pa nemogoče, kajneda?
 
   
Avtor: MCP  
Spremenjeno: 20. 1. 2008  
   
         
 
 
 Pustite vtis ali mnenje!
Ime:    
Komentar:    
     

Dovolite nam, da si vzamemo pravico do brisanja neprimernih in prekomerno žaljivih komentarjev!

 
Prispevki:
 
Trenutno še ni vpisov.
 
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004