Mladinski center Postojna
 
   
Domov
 
Koncerti
Razstave
Otročarije
Teater
(m)učilnica
kino
off
 
Vtisi
    Kar_je_bilo  
   
 >>Dialog mladih! Notranjsko-kraške regije... 29. 3. 2012  
       
 
Prijave

Dogodek je celodneven, zato bo za udeležence preskrbljena tudi prehrana. Zaradi omejenega števila mest, so prijave omejene. Prijavite se lahko na naslovu
http://www.boreo.si/dogodki/prijave/82

 

 
     
     
Dialog mladih

Mladi se zopet zbiramo z namenom, da pokažemo, da nam ni vseeno. Ključno vprašanje je, kaj lahko –mladi storimo, da postanemo bolj aktivni v družbi in na kakšen način si lahko zagotovimo večjo zaposljivost. To je priložnost, da prideš zraven, prispevaš svojo energijo in pomagaš ter sodeluješ v projektu Dialog mladih!

Aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalnem in regionalnem nivojuje ključnega pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično, vključujočo in uspešno družbo. Bistvo vključevanja in aktivnega državljanstva je, da imamo mladi MOŽNOST, PROSTOR in PODPORO, da lahko sodelujemo in vplivamo na odločitve ter se lahko vključujemo v akcije in aktivnosti, s katerimi prispevamo h kakovosti življenja v lokalni skupnosti in širše, v celotni družbi.

Najbližje mladim so lokalna in regionalna okolja, ki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju našega sodelovanja v lokalnem življenju na vseh področjih našega življenja.

S tem namenom sta Mladinska mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije pripravila nacionalni projekt strukturiranega dialoga mladih, mladinskih organizacij in mladinskih centrov, drugih organizacij civilne družbe ter lokalnih in nacionalne oblasti za doseganje skupnih ciljev na področjih, opredeljenih v prenovljenem okvirju za evropsko sodelovanje na področju mladine, s poudarkom na zavedanju kompetenc, pridobljenih v procesu participacije mladih, ki prispevajo k večji zaposljivosti mladih.

Strukturirani dialog na področju mladine je namreč instrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije, mladinski centri in raziskovalci ter ostala zainteresirana javnost s področja mladine, aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami in politikami EU, ki jih zadevajo. Poteka od lokalne, regijske ravni do nacionalne in pripelje do zaključkov na evropski ravni.

DIALOG MLADIH izpostavlja zaposljivost mladih v Sloveniji kot najpomembnejši izziv na področju mladinske politike. Hkrati pa tudi opredeli mladinsko delo kot varen prostor,kjer so, preko mladinskih organizacij in mladinskih centrov, omogočeni možnost, prostor in podpora mlademu človeku, da dela napake, se iz njih uči in pridobiva prepotrebne ključne kompetence in veščine za nadaljnje življenje, s čimer veča svojo zaposljivost. Preko aktivne participacije mladi dobivamo ključne kompetence in večamo svojo zaposljivost, hkrati pa se gradimo v aktivne državljane, ki prispevajo k razvoju skupnosti, v kateri živimo.

DIALOG MLADIHzato tudi poudarja potrebo lokalnih skupnosti kot nacionalne oblasti, da prepozna in podpira razvoj kot tudi večanje kvalitete mladinskega dela v državi, PREKO KREPITEV MLADINSKIH ORGANIZACIJ IN MLADINSKIH CENTROV.

 

 
     
     
   
     
Nazaj!  
     
 Ocenite dogodek!
Ocena dogodka:   Dogodek še ni ocenjen.  
       
Ocenite dogodek:    
     
 
 
 Pustite vtis ali mnenje!
Ime:    
Komentar:    
     

Dovolite nam, da si vzamemo pravico do brisanja neprimernih in prekomerno žaljivih komentarjev!

 
Prispevki:
 
Trenutno še ni vpisov.
       
 
Na vrh  
noga
      MC Postojna | Brigada | Info: 051 840 004